NANOSYS CLEANER

Nanosys Cleaner

Antibakteriální a antivirotický čistič na ruce a povrchy.

Přípravek má virucidní účinnost proti obaleným virům dle ČS EN 14476+A2:2020 a baktericidní účinnost.

Je vyroben z výhradně přírodních surovin. Není agresivní k čištěnému povrchu a ani k pokožce.

Vhodný pro použití v domácnosti, hotelech, restauracích, obchodech, zdravotnictví, potravinářství, gastronomických, kosmetických, hotelových a wellness službách, zemědělství a cestování. Při rozprášení likviduje případné viry obsažené v kapénkách ve vzduchu.

Aplikuje se nanesením dostatečného množství na ruce, pokožku anebo povrch zařízení, kde se nechá působit minimálně 30 sekund, případně rozprášením ve vzduchu.

Výrobek má silné antibakteriální a antivirotické vlastnosti a je určen na čištění, dezinfekci a odmaštění povrchů. Na rozdíl od chemických čistících prostředků bakterie neničí agresivními látkami, ale narušením jejich buněčné steny. Ošetřený povrch likviduje a zabraňuje množení bakterií. Při čistění rukou není nutné opláchnutí vodou.

Použití:

V průmyslu, domácnosti. Na nákupní vozíky, na nábytek lakovaný a také z masivu, kožené čalounění z přírodní i umělé kůže, podlahy, okna, okenní rámy plastové i dřevěné, čištění prostor rodinných mazlíčků (zvířat). Při čištění prostorů domácích zvířat, koupelen a kuchyní vynikne antibakteriálnost, která zabrání nebo podstatně zpozdí vznik zápachu.  Ve sportovním odvětví při čištění plastových lahví, Camelback, vnitřku přileb, brýlí, oblečení, příslušenství bojových sportů a v podstatě všude tam, kde se vyskytuje pot nebo nežádoucí množící se bakterie.

Aplikace:

Před použitím protřepejte cca 5 sekund. Hrubé nečistoty nejprve spláchněte vodou, příp. odstraňte mechanicky. Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a rozetřete po celé ploše. Nechte ho působit  30 sekund až 5 minut, ale nejvíce tolik, aby nezaschnul. Nečistotu spolu s přípravkem smyjte vodou. Větší nečistoty snadněji uvolníte štětcem či kartáčem.

Balení:

Dle dohody s velkoodběrately 5,0L HDPE kanystr – 20,0L HDPE kanystr – 1.000L IBC kontejner Minimální odběrné množství pro velkoobchod 200 litrů. Kontaktujte nás pro získání velkoobchodní nabídky. V případě zájmu o menší balení a množství se obraťte na naše distributory a partnery na stránce kontakty.

Skladování:

Podmínky skladování: skladovat při teplotách 5 – 35 ° C, nevystavovat přímému slunečnímu záření v řádně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem!

Doba skladování: 24 měsíců od data výroby v původních obalech.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci s přípravkem se vyhněte kontaktu s očima. V případě zasažení očí může dojít k slabému podráždění (jako po zasažení mýdlem) – v takovém případě otevřené oči vymývejte čistou vodou. Při aplikací není třeba používat žádné OPP kromě běžně používaných. Přípravek je určen k přímému použití. Míchání s jinými látkami je zakázáno.