Helax: Revoluce v televizi nebo přežitek?

Helax

Co je to helax?

Helax je typ koaxiálního kabelu, který se dříve hojně používal pro přenos televizního signálu v kabelových sítích. V podstatě jde o trubku v trubce, kde vnitřní vodič, kterým signál putuje, je obklopen dielektrikem a vnější vodič slouží jako stínění proti rušení. Zjednodušeně si ho můžete představit jako tlustší verzi kabelu, který se dříve používal k připojení antény k televizoru. Helax se vyznačuje poměrně nízkými ztrátami signálu, což ho činilo vhodným pro rozvody kabelové televize v domech a bytech. Díky své konstrukci je také poměrně odolný proti rušení z okolního prostředí, což je u přenosu televizního signálu klíčové. I když se dnes již od používání helaxu v moderních kabelových sítích upouští ve prospěch optiky, stále ho můžete najít v některých starších instalacích. Pokud tedy máte doma starší kabelovou televizi, je pravděpodobné, že signál k vám stále putuje právě skrze helax.

Jak helax funguje?

Helax je typ koaxiálního kabelu, který se používá k přenosu televizního signálu, včetně kabelové televize. Skládá se z centrálního vodiče obklopeného dielektrikem, stínícím opletením a vnějším pláštěm. Centrální vodič přenáší signál, zatímco dielektrikum izoluje vodič a stínění zabraňuje rušení. Vnější plášť chrání kabel před poškozením.

Funkce Helax (Kabelová televize) Internetová televize
Dostupnost kanálů Střední (50-150 kanálů) Vysoká (100+ kanálů)
Cena Střední (300-700 Kč/měsíc) Nízká až vysoká (100-1000 Kč/měsíc)
Kvalita obrazu Dobrá až velmi dobrá (SD/HD) Dobrá až vynikající (SD/HD/4K)
Interaktivní funkce Omezené (záznam pořadů) Široké (záznam, přehrávání, video na vyžádání)
Instalace Vyžaduje kabelovou přípojku Vyžaduje internetové připojení

V případě kabelové televize se helax používá k propojení rozvodné sítě s televizorem. Signál je přenášen z kabelové společnosti do domácnosti pomocí optických kabelů a poté je převeden na elektrický signál, který je distribuován do jednotlivých domácností prostřednictvím helaxu.

Kvalita signálu přenášeného helaxem je ovlivněna několika faktory, jako je délka kabelu, kvalita materiálů a instalace. Obecně platí, že kratší kabely a kabely s kvalitnějšími materiály poskytují lepší signál. Správná instalace, která minimalizuje ohyby a zlomy, je také důležitá pro udržení kvality signálu.

Helax je spolehlivý a dostupný způsob přenosu televizního signálu. I když se stále více prosazují modernější technologie, jako je optické vlákno, helax zůstává populární volbou pro kabelovou televizi.

Výhody helaxu

Helax představuje moderní technologii pro přenos televizního signálu, která oproti klasické kabelové televizi přináší řadu výhod. Díky použití koaxiálního kabelu s vyšší šířkou pásma umožňuje helax přenos většího množství programů ve vysokém rozlišení (HD) i ultra vysokém rozlišení (UHD). Diváci se tak mohou těšit na detailnější a ostřejší obraz s živějšími barvami. Navíc helax umožňuje i přenos zvuku ve vysoké kvalitě, a to včetně prostorového zvuku Dolby Digital.

Další výhodou je stabilnější signál s menší náchylností k rušení. To ocení zejména uživatelé v hustě obydlených oblastech, kde dochází k častějšímu rušení signálu. Helax je také odolnější vůči elektromagnetickému rušení z okolních spotřebičů. Instalace helaxu je navíc poměrně nenáročná a nevyžaduje zásadní stavební úpravy. Využívá se stávající kabelové rozvody, což zjednodušuje a zlevňuje proces instalace.

V neposlední řadě přináší helax i možnost využívat interaktivní služby, jako je video na vyžádání (VOD), zpětné zhlédnutí nebo elektronický programový průvodce (EPG). Díky těmto funkcím se stává sledování televize mnohem komfortnějším a zábavnějším.

Helax, to je jako okno do světa, ale s tím rozdílem, že si vybíráte, co chcete vidět, a ne to, co se děje zrovna před vaším domem.

Božena Dvořáková

Nevýhody helaxu

Helax má oproti kabelové televizi i některé nevýhody. Instalace helaxu může být náročnější a dražší než u kabelové televize, zejména v hustě zastavených oblastech. Signál helaxu může být náchylnější k rušení, například od stromů, budov nebo elektromagnetického záření. To může vést ke zhoršení kvality obrazu a zvuku, zejména za špatného počasí. Další nevýhodou je omezená dostupnost. Zatímco kabelová televize je dostupná ve většině měst a obcí, pokrytí helaxem může být omezené, zejména ve venkovských oblastech. Posledním faktorem je závislost na poskytovateli internetového připojení. Pro sledování televize přes helax je nutné mít stabilní a rychlé internetové připojení. Pokud dojde k výpadku internetu, nebudete moci sledovat televizi.

Instalace a připojení

Pro příjem kabelové televize je nezbytný funkční televizní kabel – koaxiální kabel s charakteristickým konektorem, tzv. F konektorem. Tento kabel propojuje vaši televizní zásuvku s vaším televizorem nebo set-top boxem.

Samotná instalace kabelu je poměrně jednoduchá. F konektor se našroubuje na kabel a poté se zapojí do příslušného konektoru na zásuvce a zařízení. Důležité je, aby byl konektor dotažený pevně, ale ne příliš silou, aby nedošlo k jeho poškození.

V případě, že je kabel příliš dlouhý, je možné ho zkrátit a na konec namontovat nový F konektor. Pro tento úkon je ale vhodné mít speciální kleště, které zajistí správné uchycení konektoru na kabelu.

Po zapojení kabelu je nutné provést naladění televizoru nebo set-top boxu na příslušné frekvence kabelového operátora. Tento proces se liší v závislosti na modelu vašeho zařízení a instrukce by měly být uvedeny v jeho manuálu.

V případě problémů s příjmem signálu zkontrolujte nejdříve všechny kabely a jejich zapojení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého kabelového operátora.

Typy kabelových sítí

Existuje několik typů kabelových sítí, které se liší svou architekturou, kapacitou a použitými technologiemi. Mezi nejrozšířenější typy patří:

  • Koaxiální kabelové sítě (HFC): Tyto sítě využívají k přenosu signálu kombinaci koaxiálních kabelů a optických vláken. Koaxiální kabely se používají pro distribuci signálu v rámci menších oblastí, zatímco optická vlákna propojují jednotlivé uzly sítě a zajišťují vysokorychlostní přenos dat na delší vzdálenosti. HFC sítě jsou vhodné pro poskytování kabelové televize, vysokorychlostního internetu a telefonních služeb.
  • Optické kabelové sítě (FTTx): Tyto sítě využívají k přenosu signálu výhradně optická vlákna, která nabízejí vysokou šířku pásma a odolnost vůči rušení. Existuje několik variant FTTx sítí, které se liší podle toho, kam až optické vlákno vede:
    • FTTH (Fiber to the Home): Optické vlákno je zavedeno až do bytu nebo domu.
    • FTTB (Fiber to the Building): Optické vlákno je zavedeno do budovy a odtud je signál distribuován do jednotlivých bytů pomocí jiného typu kabeláže, například koaxiálního kabelu.
    • FTTC (Fiber to the Curb): Optické vlákno je zavedeno do blízkosti budovy a odtud je signál distribuován do jednotlivých bytů pomocí stávající metalické kabeláže.
  • Hybridní kabelové sítě: Tyto sítě kombinují různé typy kabeláže a technologií, aby se dosáhlo optimálního poměru ceny a výkonu. Například v hustě obydlených oblastech se může použít optická kabeláž pro páteřní síť a koaxiální kabely pro distribuci signálu do jednotlivých bytů.

Výběr typu kabelové sítě závisí na mnoha faktorech, jako je hustota obyvatelstva, dostupnost infrastruktury, požadavky na šířku pásma a finanční možnosti.

Budoucnost helaxu

Helax si i přes nástup modernějších technologií, jako je kabelová televize, stále drží své místo. Jeho jednoduchost, nízká cena a snadná instalace z něj dělají atraktivní volbu pro mnoho domácností, zejména v oblastech s horší dostupností kabelových sítí. Navíc, helaxové rozvody mohou být využity i pro připojení k internetu prostřednictvím technologie xDSL, která je dostupná i v místech bez optických kabelů.

Budoucnost helaxu je však nejistá. Rozšiřování optických sítí a s tím spojený nárůst dostupnosti vysokorychlostního internetu snižuje atraktivitu helaxu pro televizní vysílání. Kabelová televize nabízí širší škálu programů, včetně programů ve vysokém rozlišení (HD) a s dalšími interaktivními funkcemi. Pro sledování moderního televizního obsahu se tak kabelová televize stává stále častější volbou.

Přestože se zdá, že kabelová televize má navrch, helaxové rozvody můžou najít uplatnění i v budoucnosti. Mohou sloužit jako záložní možnost příjmu televizního signálu v případě výpadku kabelové sítě. Dále je lze využít pro distribuci signálu z vlastních antén, například pro příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T2). V neposlední řadě, stávající helaxové rozvody v domech a bytech představují infrastrukturu, kterou lze využít pro jiné účely, například pro datové sítě v rámci domácnosti.

Publikováno: 10. 07. 2024

Kategorie: technologie

Autor: Petr Novák

Tagy: helax | kabelová televize